Zamknij

Przed nami ciekawe miesiące

10:00, 31.12.2022 .
Michał Kochanowski. Fot. Robert Majchrzak Michał Kochanowski. Fot. Robert Majchrzak

- Nie jest tajemnicą, że pracuję wspólnie z grupą ciekawych kandydatów nad szerokim komitetem samorządowym, bez ingerencji partii politycznych. Środowisko, które będzie tworzyło ten projekt, to zarówno doświadczeni samorządowcy, jak i osoby nowe, ale już rozpoznawalne w naszym lokalnym życiu publicznym. Główne kryteria doboru kandydatów to brak uprzedzeń, szerokie spojrzenie na sprawy lokalne i chęć angażowania się w zmiany otaczającej nas rzeczywistości - mówi Michał Kochanowski. W wywiadzie dla Tygodnika Kętrzyńskiego, starosta kętrzyński podsumowuje również kończący się rok.

 

Proszę wymienić najważniejsze projekty, w które zaangażowany był samorząd powiatowy w 2022 roku.

W roku 2022 nadal realizowaliśmy rozwojowy kierunek powiatu kętrzyńskiego. Kolejny raz wykonaliśmy budżet bez konieczności finansowania zadań z kredytów bankowych, co polepsza naszą kondycję finansową. Rozpoczął się długo wyczekiwany projekt pn. „Przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” oraz "Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Oddziału Chirurgii w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami". Zabezpieczymy w ten sposób na najbliższe lata funkcjonowanie oddziałów zabiegowych w naszym szpitalu. Obecnie trwa realizacja dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. "Rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną" oraz "Rozwój specjalistycznych usług medycznych kierowanych do osób starszych poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt  i aparaturę medyczną". Ochrona zdrowia jest jednym z priorytetowych działań samorządu powiatowego. W uznaniu, między innymi tych zasług, dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie pan Wojciech Glinka otrzymał odznaczenie za zasługi w ochronie zdrowia.

 Mieszkańców, w sposób oczywisty interesują działania w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. W tym aspekcie również jesteśmy niezwykle aktywni. W obecnym okresie podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień. Obiektywne kłopoty wykonawcy powodują, że przedłuża się termin zakończenia tej inwestycji, jednak jestem spokojny o jej finał. W grudniu bieżącego roku zakończyliśmy zadanie przebudowy dróg na terenie gminy wiejskiej Kętrzyn, gdzie inwestycja dotyczy odcinków od drogi wojewódzkiej nr 650 do granicy gminy Kętrzyn w kierunku miejscowości Dłużec oraz drogi powiatowej na odcinku od Mażan do Parcza. Zakończone zostały także zadania dotyczące przebudowy: ulicy Szkolnej w Korszach, ulicy Norwida w Reszlu oraz drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 590 do miejscowości Modgarby. Powiat zaangażowany jest w remont drogi na odcinkach między miejscowościami: Bajory Małe - Srokowski Dwór; Głowbity - Łankiejmy oraz ulicy Spichrzowej w Reszlu. Dwie inwestycje realizujemy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”: przebudowa dróg powiatowych ul. Zientary-Malewskiej i ul. Gałczyńskiego w Reszlu oraz przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Langanki. Nie byłaby możliwa realizacja tak wielu zadań bez znaczącego wsparcia środków zewnętrznych, głównie Programu Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jako samorządowiec, pamiętam czasy, kiedy remontowano kilka kilometrów dróg rocznie. Aktualnie wykonujemy inwestycje drogowe na odcinkach długości około 20 kilometrów. Utrzymanie takiego tempa w kolejnych latach znacząco poprawi stan powiatowej infrastruktury. Warto w tym miejscu powiedzieć o doskonałej współpracy powiatu kętrzyńskiego z gminami z naszego terenu. Nasze hasło „Razem Możemy Więcej” to widoczny dowód współpracy. Wspólnie z gminami korzystamy z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Każde rozstrzygnięcie to likwidacja kolejnych białych plam transportowych i ułatwienie życia mieszkańcom. Od niedawna działa już aplikacja pozwalająca lepiej zarządzać infrastrukturą drogową. Zarząd Dróg Powiatowych wdrożył projekt pn. "E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług", finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Co w kończącym się roku miał do zaoferowania Powiat Kętrzyński w działalności społecznej?

Szeroko rozumiana pomoc społeczna jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z nałożonych na nas zadań, ale przede wszystkim to dziedzina, w której rozwijamy się ponadprzeciętnie w ostatnich latach. Rozbudowujemy Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, a na początku listopada br. utworzyliśmy w tym samym miejscu Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Kończymy budowę Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Wileńskiej w Kętrzynie. Korzystając z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 dokonaliśmy przeniesienia Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu do nowego obiektu o znacznie wyższym komforcie i standardzie. Chciałbym pogratulować w imieniu samorządu pani Dorocie Siwickiej, dyrektorce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, która wraz ze swoim zespołem została wyróżniona nagrodą ministerialną za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Była to jedyna taka nagroda dla PCPR-ów w całym kraju. Nasze Centrum będzie realizować projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Reintegracja rodzin biologicznych poprzez wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie”. Systematycznie współpracujemy z Bankiem Żywności w Olsztynie uzupełniając Lodówkę Społeczną Powiatu Kętrzyńskiego. Pamiętajmy o niej zwłaszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Duża część zadań samorządu powiatowego to również oświata.

Jakość kształcenia to nasza przyszłość. Wyniki egzaminów maturalnych oraz zawodowych przewyższają średnią krajową i wojewódzką. Jest to dowód na to, że mamy zdolną młodzież
oraz znakomitych nauczycieli. Wielokrotnie zwracam uwagę na poprawę warunków nauki naszych uczniów. Przypomnę remont internatu, pływalni i zbudowanie kompleksu boisk sportowych w Reszlu. W obecnym roku ukończyliśmy modernizację przyszkolnej hali sportowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie. Rozwijamy działalność Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie. POWRE było gospodarzem I Regionalnej Konferencji Edukacyjnej - Różnorodność, Relacje i Nowoczesność. Obserwuję wzrost znaczenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie. Jednostka zatrudnia nauczycieli metodyków, którzy pomagają kadrze pedagogicznej w naszym powiecie i poza jego granicami. Jesteśmy dobrze oceniani przez zarządzających placówkami oświatowymi. To dla mnie duża wartość, ponieważ nie wszyscy byli przekonani do pomysłu utworzenia dodatkowych instytucji edukacyjnych w powiecie.

Z jakimi problemami mierzył się powiat w roku 2022?

Na sytuację lokalną duży wpływ mają czynniki zewnętrzne. W związku z agresją Rosji na Ukrainę świat znacząco się zmienił. Odczuwamy skutki tych zmian. Musimy wdrażać politykę oszczędności energii i paliw, ponieważ drastycznie rosnące koszty zagrażają naszym planom finansowym. Jesteśmy przy tym niezwykle ostrożni i odpowiedzialni. Rosnąca inflacja ma wpływ na kształtowanie się cen usług. Musimy być rozważni w trakcie planowania i realizacji przyszłych inwestycji. Firmy, które wykonują na rzecz powiatu swoje usługi, borykają się z problemem płynności finansowej i nie są w stanie na czas wywiązywać się z podpisanych kontraktów. Jesteśmy w tym zakresie elastyczni, negocjujemy i wybieramy warianty optymalne dla każdej ze stron. To wymaga cierpliwości i dodatkowego zaangażowania. Odczuwamy kryzys, który wpływa na stan powiatowych finansów. Kolejny raz przygotowaliśmy budżet na nadchodzący rok bez tzw. kredytu, ale w tej niepewnej przyszłości bardzo trudno jest przewidzieć, z czym ostatecznie będziemy musieli się zmierzyć.

Już wiemy, że najbliższe wybory samorządowe odbędą się dopiero wiosną 2024 roku. Jakie w związku z tym mam Pan plany polityczne?

Jest jeszcze trochę czasu i nie można wykluczyć żadnego ze scenariuszy. Nie jest tajemnicą, że pracuję wspólnie z grupą ciekawych kandydatów nad szerokim komitetem samorządowym, bez ingerencji partii politycznych. Środowisko, które będzie tworzyło ten projekt, to zarówno doświadczeni samorządowcy, jak i osoby nowe, ale już rozpoznawalne w naszym lokalnym życiu publicznym. Główne kryteria doboru kandydatów to brak uprzedzeń, szerokie spojrzenie na sprawy lokalne i chęć angażowania się w zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Na pewno będziemy aktywni w wyborach na poziomie gmin, jak i powiatu. Myślę, że przyszły rok będzie tym czasem, w którym będę mógł zaprezentować szczegóły. Przed nami ciekawe miesiące.

Coś na koniec?

Tradycyjnie. Życzę Wszystkim mieszkańcom zdrowych, pogodnych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzę wszelkiej pomyślności w Nowym Roku - spokoju i pokoju. Dziękuję za miniony czas. Szczególnie wszystkim osobom, z którymi miałem przyjemność pracować w roku 2022. Moim najbliższym współpracownikom, mieszkańcom powiatu kętrzyńskiego i samorządowcom. Dla nas wszystkich był to rok pełen nowych doświadczeń i lekcji.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%