Ponad połowa mieszkańców naszego powiatu jest zadowolona, że tu mieszka

Ponad połowa mieszkańców naszego powiatu jest zadowolona, że tu mieszka

Niemal 53 procent osób deklaruje zadowolenie z racji zamieszkania na terenie jednej z gmin powiatu kętrzyńskiego. Wyniki ankiety przeprowadzonej w naszym serwisie internetowym na przełomie stycznia i lutego nie różnią się znacznie od trendów ogólnopolskich. Z raportu zbiorczego wynika, że około 63 procent ankietowanych wyraża zadowolenie z miejsca swojego zamieszkania.

Na pytanie „Czy jest Pan(i) zadowolony(a), że mieszka na terenie swojej gminy?” 37,5 procenta uczestników naszej ankiety odpowiedziało „Raczej tak”. Do grona zadowolonych należy też 15,4 procenta ankietowanych, którzy wyrazili zdecydowane zadowolenie z powodu zamieszkania w jednej z gmin powiatu kętrzyńskiego. Dla porównania, w skali ogólnopolskiej wartości te wynoszą odpowiednio: 41,2 oraz 21,9 procenta.

Jeszcze bardziej zbliżone okazały się odpowiedzi na pytanie „Czy interesujecie się Państwo tym, co dzieje się na terenie Waszej gminy?”. W naszym wydaniu lokalnym 50,7 procenta uczestników ankiety odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 39,7 procenta „raczej tak”. Według raportu zbiorczego, 48,2 procenta ankietowanych wyraziło zdecydowane zainteresowanie w tym zakresie, a 43,7 procenta odpowiedziało „raczej tak”.

Za najważniejsze kryteria wyboru miejsca zamieszkania, nasi ankietowani uznali możliwość znalezienia pracy (70 procent), ceny nieruchomości, bezpieczeństwo oraz bliskość rodziny i znajomych (50 procent). Jako najmniej istotne, uczestnicy ankiety wskazali natomiast bliskość szkoły i przedszkola (36 procent). W ocenie obszarów funkcjonowania gmin, najniżej ocenione zostały usługi medyczne. Aż 61 procent ankietowanych oceniło je bardzo źle. Dalej jest czas wolny (49 procent) i bezpieczeństwo socjalne (45 procent). Najwyżej oceniona została za to komunikacja samochodowa. 24 procent ankietowanych uznało ją za bardzo dobrą, tyle samo za dobrą, a 45 procent za dostateczną.

Jako kierunki rozwoju gminy, najwięcej uczestników naszej ankiety (95 procent procent) zaproponowało „silną gospodarkę”, czyli politykę zachęcającą do prowadzenia działalności gospodarczej. Dalej w tym rankingu znalazły się: atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego (67 procent) oraz „gmina sprawna i funkcjonalna”. W tym przypadku za szybkim i sprawnym transportem zbiorowym, dostępem do internetu i sprawną obsługą mieszkańców w urzędach opowiedziało się 57 procent ankietowanych. Wyniki te nie odbiegają od wyników ogólnopolskich, w których również te trzy kierunki zajęły czołowe miejsca w raporcie.

Gdyby uczestnicy naszej ankiety mogli decydować o gminnych inwestycjach, na pierwszym miejscu inwestowaliby w drogi i chodniki (72 procent odpowiedzi), a dalej w ścieżki rowerowe i oświetlenie uliczne (po 52 procent). Najmniejsze zainteresowanie ankietowani wyrazili natomiast infrastrukturą melioracyjną i przeciwpowodziową (15 procent) oraz infrastrukturą sportową (19 procent).

Co interesujące, chociaż ponad połowa ankietowanych deklaruje zadowolenie z zamieszkiwania w swojej gminie, to aż 77 procent uważa ją za gminę bez charakteru. Z drugiej strony, spore znaczenie dla naszych ankietowanych (28 procent) ma to, że jest to gmina spokojna i bezpieczna. red

Badanie ankietowe zostało przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 7 153 respondentów. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

Fot. Pexels

Podobne artykuły
8  
  • Włączcie myślenie!
  • Dodano 18 lutego 2021

  No
  Na pewno.
  Już to widzę jak co drugi jest szczęśliwy, że mieszka w rejonie „Polska B”.A może i „Polska Z”

  Odpowiedz
   • gubernator
   • Dodano 19 lutego 2021

   – te badania i te wyniki to „prawda naukowa” i odkrywcza – tak! bo zapłacona z podatków
   a
   ludyczne powiedzenia, np. – nie ma siki bez pierdyki – taka sama prawda, a darmowa, o!…
   natomiast
   przykro czytać kłamstwo w tytule
   że ta prawda pochodzi z „naszego powiatu”
   ale cóż, EuroSojuz dyktuje i płaci
   to się drukuje bezrefleksyjnie euro-socjalistyczny bełkot

   Odpowiedz
    • Zbyszek
    • Dodano 19 lutego 2021

    Gdybym chciał pożenić Pana wpis z tym tu artykułem to łatwoby się udało manipulować
    nastrojami ludności na tym naszym terenie ale nie będę tego robic gdyż nie jestem politykiem.

    Odpowiedz
     • Zbyszek
     • Dodano 19 lutego 2021

     Patrzę w Internet i nadziwić się nie moge jakie to wszystko zawiłe,ludzie mają papiery na swoje majątki oj będzie się działo jeszcze.

     Odpowiedz
  • kampania się zaczęła, do dzieła
  • Dodano 19 lutego 2021

  Ponad połowa nie jest zadowolona z zastępcy burmistrza a nawet jest niezadowolona. No cóż, mieszkańcy się pomylili. Ja też. Kolejne wybory zweryfikują i oby ktoś komu się chce się odważył np. Pani Czech?

  Odpowiedz
  • Giżytczani pozdrawiają
  • Dodano 19 lutego 2021

  Dajcie spokój z tym zastępcą, sytuacja jest dynamiczna i niebawem będzie się działo ponoć sporo. Zostawcie gościa i czekajcie cierpliwie na prawdę, która odmini losy Kętrzyna i się oczyści.

  Odpowiedz
  • silk
  • Dodano 19 lutego 2021

  Zastępca jaki jest, każdy widzi.

  Odpowiedz
  • Radek
  • Dodano 19 lutego 2021

  Szkoda, że najważniejszy wzrok nie widzi, wzrok naszego Burmistrza.

  Odpowiedz
Leave a Reply to Zbyszek Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *