Michał Kochanowski: Dziękuję wszystkim za ten rok

Michał Kochanowski: Dziękuję wszystkim za ten rok

– Minął prawdopodobnie najbardziej intensywny rok w moim życiu. Jednak bilans, jakiego
w tych dniach dokonujemy, bezwzględnie pokazuje, że był to dobry rok dla powiatu kętrzyńskiego – podsumowuje 2019 rok Michał Kochanowski, starosta kętrzyński, z którym rozmawiał Robert Majchrzak.

 

Koniec roku 2019 zbiegł się z rokiem pełnienia przez Pana funkcji starosty kętrzyńskiego, co już Pan oficjalnie podsumował. Proszę jednak przypomnieć wydarzenia, które z pozycji starosty ocenia Pan, jako najważniejsze w kończącym się roku.

Minął prawdopodobnie najbardziej intensywny rok w moim życiu. Jednak bilans, jakiego w tych dniach dokonujemy, bezwzględnie pokazuje, że był to dobry rok dla powiatu kętrzyńskiego. Mam na myśli zarówno drobne udogodnienia, jak i szereg poważnych przedsięwzięć. Zmienił się również sam urząd. Na przykład w wydziale komunikacji nasi klienci mogą dokonać rejestracji wizyty przez internet, a opłat urzędowych dokonać kartą płatniczą. Wydział zajmujący się obsługą geodezyjno-kartograficzną uruchomił Geoportal, który od niedawna służy wszystkim mieszkańcom naszego powiatu. Osobiście mam szczególną satysfakcję z utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego. Takimi działaniami nie tylko zmieniamy nasz wizerunek, ale również ułatwiamy mieszkańcom dostęp do nowych usług. Nie zapominamy o ważnej części naszych zobowiązań w zakresie polityki społecznej. Już niedługo w ramach programu „Za Życiem” uruchomimy w Kętrzynie dom dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. Inwestycja jest również współfinansowana z pozyskanej na ten cel dotacji zewnętrznej. Dostrzegam także coś historycznego w tym, że ponad rok po wyborach samorządowych, w radzie powiatu nie ukształtował się ani jeden klub radnych.
To pokazuje, że wszyscy, bez względu na sympatie i komitety, z których kandydowaliśmy czujemy, że naszym klubem jest powiat kętrzyński. Mamy różne poglądy, przekonania i pomysły, ale główną motywacją działań znaczącej większości radnych jest dobro powiatu kętrzyńskiego. W wymiarze politycznym to sytuacja niespotykana od 20 lat.

Chociaż był to Pana pierwszy rok w roli starosty, to z samorządem powiatowym jest Pan związany od wielu lat. Które elementy tego wieloletniego doświadczenia miały największy wpływ na udane sprawowanie funkcji starosty?

Poruszył pan bardzo istotne zagadnienie w kontekście ustrojowego usytuowania samorządu terytorialnego w Polsce. W samorządzie podobnie jak w życiu, należy stopniowo zdobywać doświadczenie i przechodzić różne szczeble. Trzynaście lat temu pierwszy raz zostałem radnym Rady Powiatu w Kętrzynie. Miałem wówczas 21 lat. W międzyczasie przewodniczyłem Komisji, zasiadałem w Zarządzie Powiatu i napisałem doktorat na temat funkcjonowania powiatów. To wszystko sprawiło, że zakres działalności oraz szeroko rozumiane otoczenie samorządowe, nie było dla mnie czymś nowym. Dzięki doświadczeniu człowiek potrafi odróżnić realizm od taniego populizmu. Znałem wcześniej większość swoich aktualnych współpracowników, to ułatwiło nam nawiązanie wzajemnych relacji. Dzięki temu wszyscy możemy od siebie więcej wymagać. Nie zmienia to faktu, że każdego dnia uczę się czegoś nowego.

Największy sukces zawodowy kończącego się roku?

Jednym z najważniejszych zadań powiatu jest utrzymywanie oraz modernizacja infrastruktury drogowej. W tym roku na te przedsięwzięcia zaangażowaliśmy środki w wysokości ponad 16 mln zł. Pozwoliło to rozpocząć działania na ponad 10 kilometrach dróg powiatowych. Korzystamy ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pochodzącego z budżetu państwa. Inwestowaliśmy we wszystkich gminach powiatu kętrzyńskiego, w części realizując porozumienia dotyczące współfinansowania niektórych projektów. Wyremontowaliśmy trzy obiekty mostowe w miejscowościach Krelikiejmy, Silginy oraz Mnichowo. Przebudowaliśmy chodniki w Kotkowie i Nakomiadach, współfinansowaliśmy budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej z Korsz do Podlech. Podczas kampanii wyborczej obiecałem, że powstanie powiatowy budżet obywatelski i tak też się stało. Dajemy mieszkańcom możliwość zgłaszania własnych projektów inwestycyjnych.

A czego nie udało się zrealizować?

Pomimo pozytywnych zmian w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, prawdopodobnie wynik finansowy tej placówki będzie dla powiatu pewnym obciążeniem. Ważnym jest, aby w dalszym ciągu skrupulatnie pilnować kosztów oraz zabiegać o dodatkowe finansowanie procedur medycznych. Nadal szukamy nabywców dla naszych nieruchomości w Kętrzynie i Reszlu, które nie służą realizacji zadań powiatu. Niestety, na tym rynku obserwujemy zastój. Odsunęliśmy w czasie informatyzację zarządu dróg powiatowych. To jednak nie są tematy stracone, wrócimy do tego w kolejnym roku.

Jako wieloletni obserwator sceny samorządowo-politycznej w Kętrzynie, zapewne przyzna Pan, że już dawno, a może nawet nigdy, kontakty na linii Starostwo Powiatowe w Kętrzynie – Urząd Miasta Kętrzyn nie były tak pozytywne. Czy jest więc szansa na to, że ta normalność zostanie u nas na dłużej?

Słusznie pan to ujął. Nie mam wątpliwości, że poprawne relacje powinny być normalnością. Przede wszystkim jeszcze raz dziękuję radnym oraz władzom miasta Kętrzyn za udzielone wsparcie finansowe dla Szpitala Powiatowego przy zakupie ambulansów. Wspólnie z samorządem Kętrzyna oraz pozostałymi gminami realizujemy projekt, który skończy się opracowaniem strategii elektromobilności. Miasto Kętrzyn współorganizowało z powiatem projekt, który przybliżył polskiej młodzieży z Wileńszczyzny kulturę i tradycje naszej ziemi. Jest kilka obszarów, w których współpracujemy.

 

Jestem przekonany, że efekty podjętych wspólnie działań będą pozytywne.

 

Przypomnę, że jedną z ważniejszych inwestycji powiatu w mieście Kętrzyn jest realizowany aktualnie kompleksowy remont ulicy Budowlanej.

Temat rzeka: Szpital Powiatowy w Kętrzynie. Jakie kierunki rozwoju tej bez wątpienia newralgicznej placówki wyznaczyły sobie obecne władze powiatu?

Na samym początku tej kadencji podjęliśmy strategiczne decyzje związane z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Naszą ambicją jest ustabilizowanie sytuacji wewnętrznej oraz finansowej tej placówki. Szpital nie może być miejscem politycznych rozgrywek. Dokończyliśmy remont izby przyjęć, odtworzyliśmy oddział chirurgii ogólnej, przywróciliśmy pogotowie ratunkowe w strukturze organizacyjnej Szpitala, zakupiliśmy nowe karetki. Dziękuję wszystkim, którzy brali w tym czynny udział. Wspomnę również, że udało się nam pozyskać środki zewnętrzne na zakup aparatu RTG z ramieniem C. Praca nad zmianami w szpitalu wymaga cierpliwości. Jednak jesteśmy zdeterminowani, aby pomimo trudnej sytuacji w obszarze polityki zdrowotnej zabezpieczyć to, co jest najważniejsze, czyli życie i zdrowie mieszkańców naszego powiatu. Wyzwaniem na przyszłość jest inwestycja na bloku operacyjnym oraz dostosowanie zakresu działalności Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do zmian demograficzno-społecznych zachodzących na naszym obszarze.

Trwa kompleksowy remont internatu, a przede wszystkim zapowiedziana jest modernizacja krytej pływalni przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie. Kiedy te obiekty będą gotowe do korzystania z nich i jakie plany ma Powiat Kętrzyński na ich efektywne wykorzystanie?

Reagujemy na bieżące potrzeby oświaty. Pozyskaliśmy około 1,5 mln zł na remont pływalni przy Powiatowym Centrum Edukacji w Kętrzynie. W roku 2020 sfinalizujemy zarówno remont internatu, jak i modernizację basenu. Powstanie wówczas ciekawy kompleks, prawdopodobnie całoroczny. Podczas wakacji nowo wyremontowane pokoje w internacie wzbogacą ofertę noclegową powiatu, a basen będzie dodatkowym miejscem rekreacji. Jednak to nie wszystko. Wiedząc, jak ważne jest szkolnictwo zawodowe, korzystając ze środków pochodzących z Unii Europejskiej doposażamy warsztaty szkolne na potrzeby praktycznej nauki zawodu. Udało się nam również otrzymać dotację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na doposażenie naszych placówek oświatowych.

Proszę opowiedzieć o najważniejszych planach zawodowych na rok 2020.

Tak, jak powiedziałem podczas konferencji podsumowującej ostatnie 12 miesięcy, nie zwalniamy tempa. Nadal będziemy ciężko pracować i zabiegać o zewnętrzne wsparcie finansowe dla naszych działań. Najważniejszym wyzwaniem jest oczywiście Szpital Powiatowy, ale również infrastruktura, oświata oraz szeroko rozumiana pomoc społeczna. Będziemy kontynuować rozpoczęte inwestycje, a w planach mamy już kolejne pomysły. Przyjmiemy strategię elektromobillności dla powiatu kętrzyńskiego, rozpoczniemy prace nad utworzeniem zakładu aktywizacji zawodowej. Przed samorządami również przyszła perspektywa finansowa związana z funduszami unijnymi, musimy być do niej przygotowani. Finansowo borykamy się z podobnymi problemami, jak inne samorządy w Polsce. Dlatego racjonalność w gospodarowaniu zasobami jest dla nas ważnym elementem codziennej pracy. Dziękuję wszystkim za ten rok, również tym, którzy w sposób krytyczny spoglądali na to co robimy. Jesteśmy otwarci na każdą dyskusję i debatę, ponieważ najważniejsza jest wspólnota, którą reprezentujemy.

Dziękuję za rozmowę.

 

Podobne artykuły
  • Annia
  • Dodano 31 grudnia 2019

  Oby tak dalej Panie Starosto.

  Odpowiedz
  • Pan M
  • Dodano 31 grudnia 2019

  Panie Kochanowski. Czy jest pan lobbystą elektromobilności? Panie Rypina a ręczył pan za tego człowieka gdy nie chciałem go lansować w gazecie wyborczej mojego pomysłu.

  Odpowiedz
  • Wyborca AS
  • Dodano 31 grudnia 2019

  Brawo Strosto w radzie powiatu nie ukształtował się ani jeden klub radnych gdyż nie mają już swojego dobrego gospodarza i przywódcy który nimi sterowal. Po za tym właściwie i merytorycznie ustawił pan byłych mącicieli do pionu a szeptacza z glupokwatym uśmiechem odsunął Pan od decyzji. Dzis faktycznie widac ze główną motywacją działań znaczącej większości radnych jest dobro powiatu kętrzyńskiego, W wymiarze politycznym faktycznie to jest sukcesem ze taka sytuacja niespotykana byla od 20 lat. Lecz czujności nigdy dosyć. Trzymam kciuki i życzę kolejnego udanego roku.

  Odpowiedz
   • zbyszek
   • Dodano 2 stycznia 2020

   Wyborco AS co Ty w sobie masz radząc,że czujności nigdy dość.Jak na razie to żadne sprawozdanie z sesji Rady Powiatu nie patrzyłem w internecie pewnie nudy na pudy jedynie to choinka naprawde jest śliczna bo i atmosfera w kórym ona stoi jest pokojowa. 🙂

   Odpowiedz
    • Wyborca AS
    • Dodano 4 stycznia 2020

    Atmosfera wynika z merytorycznego kierowania dzialaniami urzędu oraz dzięki niebywalemu od ponad 20 lat braku oportonisty który trzymał w szachu „swoich żołnierzy” i grupy pustaków w calym mieście. Stawiał im warunki a oni chcąc mieć zachowany byt polityczny lub biznesowy wykonywali to co widzieliśmy. Przecież to widać na sesjach ze teraz pustaki nawet głosu nie zabierają. Brawo Panie Starosto.

    Odpowiedz
Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *