Studenci wciąż mogą starać się o stypendium Starosty Kętrzyńskiego

Studenci wciąż mogą starać się o stypendium Starosty Kętrzyńskiego

Trwa nabór wniosków o stypendium Starosty Kętrzyńskiego. Studenci z powiatu kętrzyńskiego mogą starać się o nie do połowy grudnia.

Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe mogą otrzymać studenci, którzy łącznie spełniają następujące kryteria: co najmniej od dziesięciu lat posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kętrzyńskiego, są studentami uczelni znajdujących się na terenie Polski lub krajów Unii Europejskiej, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, legitymują się innymi wybitnymi osiągnięciami z zakresu nauki (uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ponad krajowym, współudział w prowadzonych przez uczelnie wyższe badaniach naukowych). Wnioski o przyznanie stypendium można składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, do 15 grudnia. Do wniosku należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, potwierdzające osiągnięcia naukowe.

Warunki uzyskania stypendium dla studentów określa uchwała Nr XII/84/07 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów. red

Zdjęcie: Michał Kochanowski, starosta kętrzyński, wręczy stypendia studentom spełniającym wymogi naboru. Fot. Archiwum TK

Podobne artykuły
Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *