Zespół Szkół w Reszlu rozszerza ofertę kształcenia!

Zespół Szkół w Reszlu rozszerza ofertę kształcenia!

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu podjął współpracę z Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Efektem ma być stworzenie nowych kierunków kształcenia.

 

Celem porozumienia z UWM jest współpraca w zakresie przedsięwzięć metodycznych
i dydaktycznych realizowanych przez Uniwersytet, a w szczególności przez Wydział Nauk Technicznych na rzecz uczniów z Zespołu Szkół. Uniwersytet będzie wspierał inicjatywy merytoryczne i dydaktyczne podejmowane przez Zespół Szkół w związku z uruchomieniem tam nowego kierunku nauczania: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zespół Szkół zobowiązuję się do promowania Wydziału Nauk Technicznych poprzez zapraszanie przedstawicieli Wydziału realizujących porozumienie na uroczystości szkolne i inne ważne wydarzenia w życiu szkoły, zamieszczanie informacji na stronie internetowej o współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych i realizowanych na nim kierunkach kształcenia oraz organizowaniu Dni Wydziału w siedzibie Szkoły.

Poprzez podpisanie listu intencyjnego (z Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną sp. z o. o.) partnerzy oświadczyli, że wspólnie będą dążyć do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia uczniów poprzez objęcie patronatem klas w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu, podjęcie wspólnych działania promocyjnych, mających na celu propagowanie odnawialnych źródeł energii i nowego kierunku kształcenia, pomoc w odpowiednim przygotowaniu kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, pomoc w wyposażeniu pracowni i warsztatów szkolnych w niezbędne pomoce dydaktyczne, wspólne organizowanie wyjazdów studyjnych i praktyk zawodowych dla uczniów, wspólne organizowanie lekcji poglądowych i tematycznych, podjęcie starań w zakresie zapewnienia absolwentom pracy w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wsparcia w zakresie kontynuacji nauki.

Podpisanie porozumienia nastąpiło w czwartek, 28 stycznia. Przedstawicielami stron byli: prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetyki Sp. z o. o. – Andrzej Koniecko, dziekan Wydziału Nauk Technicznych – dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM, prodziekan Wydziału Nauk Technicznych – prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz oraz (po stronie Szkoły i Powiatu) Andrzej Lewandowski – dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, starosta kętrzyński Ryszard Niedziółka i wicestarosta Michał Krasiński.

Taka umowa o współpracy to już druga w przypadku szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński. W maju poprzedniego roku starosta Ryszard Niedziółka wraz z dyrekcją Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie podpisali list intencyjny o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe

 

Fot. Marlena Szypulska/KTK

Podobne artykuły
Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *