Odnawialne źródła energii w powiecie kętrzyńskim

Odnawialne źródła energii w powiecie kętrzyńskim

Wiatr, słońce, odpady, fale oceaniczne, a nawet wnętrze Ziemi. To wszystko to potencjalne źródła energii odnawialnej, które mogą zastąpić tradycyjne metody produkowania prądu i ciepła.

 

Unijny plan zakłada, że do 2020 r. 20 proc. energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Z danych z 2007 r. wynika, że na razie tylko dziewięć proc. wytwarzanej energii jest przyjazne środowisku. Jednak Komisja Europejska szacuje, że cel uda się osiągnąć i że w 2020 r. ze źródeł odnawialnych będzie produkowane 20,3 proc. energii.
Na zlecenie Komisji Przemysłu Parlamentu Europejskiego powstał raport o możliwościach rozwoju źródeł energii odnawialnej w Unii. Deputowani skupili się na technologiach, które obiecują najwięcej w ciągu najbliższych 10-20 lat. Jedną z takich metod wytwarzania energii są wiatraki. Ale nie tradycyjne – deputowani mają na myśli maszyny ustawione przy linii brzegowej morza. Z badań wynika, że wiatr jest silniejszy nad terenem morza, niż nad lądem. Wiatraki ustawione w morzu wytwarzają więc więcej energii. Takie projekty są we wstępnej fazie, powstają już pierwsze farmy „wietrzne”. Europosłowie spodziewają się, że w ciągu najbliższych lat zmniejszą się koszty urządzeń i będą tańsze nawet niż tradycyjne wiatraki.
W raporcie jest też mowa o skoncentrowanej energii słonecznej. To system, który wykorzystuje lustra do zebrania dużej ilości energii na stosunkowo małej powierzchni. Energia elektryczna jest tworzona, gdy skoncentrowane światło jest przetwarzane na ciepło. Zdaniem ekspertów w 2020 r. trzy procent energii może być produkowane w ten sposób.
Innym rozwiązaniem jest bio-energia. Produkuje się ją z odpadów biologicznych, źródłem energii odnawialnej może być np. biomasa (drewno, odchody zwierząt, słoma, oleje roślinne, itp.). Jednak według posłów w tym rodzaju energii tkwi mniejszy potencjał niż w energii wiatrowej czy słonecznej.
Jak wskazuje raport energię można też pozyskiwać z fal oceanicznych. Urządzenia, które pozyskują energię z fal mogą ją generować zarówno z ruchów powierzchniowych, jak i głębinowych. To źródło, które może dostarczyć bardzo dużo energii, ale naukowcy mają wątpliwości co do ekologiczności samych urządzeń używanych do produkcji prądu.
Źródłem energii może też być Ziemia. Jak tłumaczą naukowcy energia geotermalna jest pozyskiwana dzięki różnicy temperatur w różnych warstwach. Woda wnika w głąb ziemi, gdzie podgrzewa się do znacznych temperatur. W wyniku tego wędruje do powierzchni ziemi jako gorąca woda lub w formie pary wodnej. Ta metoda pozyskiwania energii gwarantuje prąd i ciepło przez całą dobę. Energię geotermalną pozyskuje się już w kilku krajach europejskich. Jednak nie będzie powszechnie używana, jeśli nie spadną koszty technologiczne.

Odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słoneczne, energię geotermalną fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

 

Polacy akceptują farmy wiatrowe w swoim sąsiedztwie

Mieszkańcy okolic, w których wybudowane zostały farmy wiatrowe, nie odczuwają uciążliwego hałasu, nie skarżą się na zdrowie i nie zauważają negatywnego wpływu farm wiatrowych na środowisko – wynika z badań przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC.

Badania zostały przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich na losowej, reprezentatywnej grupie mężczyzn i kobiet w wieku od 18 do 70 roku życia. Przebadane zostało 10 farm wiatrowych powstałych do 2007 roku (praktycznie wszystkie wtedy istniejące) oraz 10 farm wiatrowych powstałych w latach 2007-2011, wybranych losowo spośród 20 istniejących. Celem takiego podziału było porównanie akceptacji między mieszkańcami terenów, gdzie farmy funkcjonują dłużej, z tymi, gdzie inwestycje są stosunkowo nowe. W próbie badania nie uwzględniono farm wiatrowych, które mają bardzo małą liczbę turbin wiatrowych. Jak pokazuje sondaż mieszkańcy okolic funkcjonowania farm wiatrowych są pozytywnie nastawieni do tego rodzaju inwestycji. Co ciekawe – większość mieszkańców ponownie zdecydowałaby się na budowę farmy wiatrowej.
Prawie 1/3 respondentów miała obawy przed uruchomieniem farmy wiatrowej. Najczęstsze wątpliwości dotyczyły: hałasu (70 proc. respondentów), negatywnego wpływu na zdrowie (49 proc. respondentów) oraz pogorszenia komfortu życia (32 proc. respondentów).  Czy te obawy były zasadne? Z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Eolfi Polska wynika, że nie. Większość mieszkańców (78 proc.), uważa, że obecność farm wiatrowych nie wpłynęła negatywnie na ich zdrowie. A 63 proc. mieszkańców podkreśla, że nie odczuwa hałasu turbin, który jest przytaczany jako jeden z kluczowych argumentów przez przeciwników energetyki wiatrowej.
A co ze środowiskiem? W opinii 61 proc. respondentów farmy wiatrowe nie mają niekorzystnego wpływu na ekosystemy. Wręcz przeciwnie, zdaniem 73 proc. mieszkańców przynoszą korzyści dla środowiska w związku z produkcją zielonej energii. Wśród korzyści respondenci (63 proc.) wskazują na zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów, na których znajdują się farmy wiatrowe, a 57 proc. badanych wskazuje na wzrost dochodów gminy w wyniku podatków płaconych przez inwestora. Zdaniem aż 93 proc. respondentów nie spełniły się ich oczekiwania względem spodziewanego obniżenia cen energii.

 

Czy opłaca się inwestować w kolektory i panele słoneczne?

W Polsce, od pewnego czasu, coraz bardziej popularne stają się kolektory słoneczne. Chociaż nie narzekamy na nadmiar słońca, a okresy silnego promieniowania są nierównomiernie rozłożone w ciągu roku, to z powodzeniem możemy „złapać” tyle energii, by inwestycja w solary okazała się opłacalna.

Polacy coraz częściej decydują się na tego typu rozwiązania, ponieważ mają możliwość pozyskania środków na dofinansowanie tego typu urządzeń. Poza tym promieniowanie słoneczne jest powszechnie dostępnym, całkowicie czystym i najbardziej naturalnym z dostępnych źródeł energii. Najefektywniej może być wykorzystana lokalnie, zaspokajając zapotrzebowanie na ciepłą wodę i ciepło. Dużą zaletą jest także łatwa adaptacja w warunkach domowych.
Kolektory o wysokiej sprawności potrafią zaoszczędzić nawet do 70 proc. energii koniecznej do podgrzania wody użytkowej oraz 30 proc. energii do centralnego ogrzewania. By uzyskać jak największe oszczędności należy pamiętać o prawidłowym ułożeniu kolektorów. Umieszczenie ich w kierunku południowym zapewnia najlepszy odbiór ciepła. Dopuszcza się odchyły o 45o w kierunkach wschodnim i zachodnim, co jednocześnie obniża efektywność kolektora o około 10 procent.
Dla typowego domku jednorodzinnego, koszt instalacji kolektorów słonecznych, to kilka tysięcy złotych. Cena systemu solarnego to nie tylko sam kolektor, ale również pozostałe elementy: rury, zasobnik, dodatkowy wymiennik lub grzałka elektryczna, pompa cyrkulacyjna, zawory, automatyka itd. Jeśli chodzi o inne urządzenia, które możemy zainstalować we własnych domach, warto wspomnieć o pompach ciepła – w tym przypadku koszt takiej instalacji to około 30-40 tyś. złotych. Co ważne, wydajność pomp ciepła i ich żywotność jest bardzo wysoka. Mogą one zarówno ogrzewać zimą, jak i chłodzić latem. Dokonując wyboru musimy się zastanowić – czy chcemy wykorzystać energię tylko do wspomagania ogrzewania wody wiosną i latem, czy też system solarny ma współpracować z systemem centralnego ogrzewania przez cały rok? Zastanawiając się nad kwestią zakupu należy przeanalizować za i przeciw, a decydując się na rozwiązania konkretnego producenta trzeba wziąć pod uwagę dostępność części i koszty serwisowania. Obecnie w Polsce istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym również na kolektory słoneczne.

 

Perspektywy produkcji energii z biogazu

Nośniki energii drożeją w zatrważającym tempie, a w najbliższym czasie spodziewane są kolejne podwyżki. Przed inwestorami staje ważny problem rezygnacji z tradycyjnych źródeł np. na rzecz energii odnawialnej z biogazu.

Biogaz to odnawialne źródło energii – naturalny gaz, który powstaje podczas rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych (anaerobowych). Głównym jego składnikiem jest metan, który determinuje wartość energetyczną. Ilość metanu w biogazie zależy w głównej mierze od rodzaju biodegradowalnej materii oraz od procesu jej rozkładu (proces beztlenowej fermentacji metanowej). Biogaz może posłużyć do wytwarzania zarówno energii elektrycznej jak i ciepła, a ogrzewanie biogazem może być tańszą i bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego alternatywą.
Biogazownia rolnicza to taka, która wytwarza biogaz w oparciu o produkty i surowce pochodzenia rolniczego. I to właśnie wzrost liczby instalacji biogazowych przetwarzających biomasę pochodzenia rolniczego jest przewidziany na najbliższe lata. Jest to wynikiem konieczności zagospodarowania odpadów oraz dużym potencjałem rolnictwa energetycznego. Zresztą w Polsce panują doskonałe warunki klimatyczne do produkcji roślinności energetycznej. Nasz kraj posiada wyjątkowo dużą powierzchnię użytków rolnych oraz duży potencjał jeżeli chodzi o odpady ze zwierzęcej produkcji rolnej, które mogą znaleźć rynek zbytu dla biogazowni.
W Polsce biogaz wytwarzany jest na niewielką skalę. Biogazownie rolnicze wytwarzają zaledwie kilka megawatów. Rozwój rolnictwa energetycznego przyczyni się nie tylko do wzrostu konkurencyjności źródeł odnawialnych w stosunku do energetyki opartej na węglu. Przyczyni się także do ograniczenia rozwoju technologii mało wydajnych energetycznie. Spośród znanych technologii pozyskiwania energii z biomasy: spalanie, współspalanie, i zgazowanie, ta ostatnia jest najbardziej efektywnym procesem produkcji energii. Ponadto przy produkcji biogazu powstaje masa pofermentacyjna, która charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami nawozowymi pod uprawy. Dużą zaletą produkcji energii z biogazu jest także niezależna od warunków pogodowych wydajność produkcji tego paliwa.

Kampania informacyjna pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Podobne artykuły
  • zbyszek
  • Dodano 1 września 2018

  GO Olsztyn napisało reportaż o konkretnej farmie wiatraków pod Korszami,to ja dziekuję.

  Odpowiedz
  • dobro społeczne jest najważniejsze
  • Dodano 1 września 2018

  Najlepszym odnawialnym źródłem energii będzie rozgonić na 4 wiatry ukladowcow biznesowych z polityki. Dziś o 12:00 wystarczy popatrzeć kto kiełbaski będzie serwować. 12:00 godzina – w całej Polsce zawyja, jak co roku syreny czcząc wybuch II wojny światowej a u nas piknik „Krzyś&Przyjaciele” WSTYD

  Odpowiedz
   • zbyszek
   • Dodano 1 września 2018

   Właśnie w całym kraju powinni pokazać to co nasz burmistrz zrobił dla dobra młodzieży.Pan prezydent Duda wie co dla dobra Polski robi nasz Pan burmistrz.

   Odpowiedz
   • Danka
   • Dodano 1 września 2018

   Zrozumieć trzeba te Ptysie gdyz bez Krzysia nie będą istnialy. Przykre ale niestety prawdziwe. Kętrzyn się zmieni na lepszy jak Krzyszof pójdzie w dostawe. Normalnie ludzie do pracy będą przyjmowani a nie tylko z układu. Moze wreszcie konkursy na stanowiska i przetargi będą transparentne a nie szeptane.

   Odpowiedz
  • antyupa
  • Dodano 1 września 2018

  Przyznajcie się, że wasze komentarze są tylko i wyłącznie umotywowane politycznie.

  Odpowiedz
Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *